BENEFICIARII NOŞTRII

Organizaţia noastră ajută vârstnici, persoane private de libertate, copii şi familii în dificultate.

Sprijinim persoane vârstnice, cu vârsta de peste 60 de ani, având domiciliul în judeţele Cluj și Sălaj, care locuiesc în condiţii improprii, nu sunt susţinuţi de familie sau de alţi aparţinători şi au venituri care nu le asigură satisfacerea nevoilor de bază – o parte dintre aceștia neavând nici un venit.

Asistăm persoane private de libertate din penitenciarele partenere, care doresc să se reabiliteze, să își refacă relația cu familia (dacă aceasta există) şi să se reintegreze în societate, după executarea pedepsei.

Copiii care beneficiază de activităţile noastre provin din familii rezidente în municipiul Gherla, au vârste cuprinse între 7 – 18 ani şi aparţin diferitelor medii sociale.

Familiile care primesc ajutor ocazional, în situaţii de dificultate, locuiesc în marea majoritate, în municipiul Gherla şi în localităţile limitrofe, sunt compuse din mai mult de 3 membri, trăiesc în condiţii precare şi beneficiază de venituri insuficiente pentru satisfacerea nevoilor lor.

În identificarea, selectarea și asistarea beneficiarilor noștri nu practicăm discriminarea în funcție de etnie, religie, sex, orientare politică sau alte criterii asemănătoare.