Începuturile „Oastei Domnului”, trebuie înțelese în lumina Marii Uniri, de la 1 Decembrie 1918.Moment de referință în existența patriei noastre, Marea Unire nu a creat doar o entitate statală, ci, o dată cu aceasta, a dat naștere și la o multitudine de frământări sociale. În contextul acestora, care de la vlădică până la opincă cuprinseseră pe tot românul, a luat ființă în anul 1923 Mișcarea „Oastea Domnului”.

Preotul ortodox Iosif Trifa – întemeietorul său – a văzut soluția unui viitor fericit pentru națiunea noastră în asumarea Sfintelor Scripturi de către tot românul, înființând „Oastea Domnului” ca societate care va lupta pentru acest ideal. Gândul constituirii acestei Mișcări de Renaștere Evanghelică a tuturor românilor a primit binecuvântarea mitropolitului de atunci al Ardealului – Î.P.S. Dr. Nicolae Bălan.

Esența doctrinei părintelui Trifa a fost: „Nu ne schimbăm Biserica, dar trebuie să ne schimbăm viața; din creștini cu numele trebuie să fim și să ne facem creștini cu fapta!” – așa după cum se exprimă dânsul, citându-l pe Sf Ioan Gură de Aur. Din dragoste de neam și de țară, părintele a promovat prin „Oastea Domnului”, o viziune îndrăzneață – astăzi mai actuală ca și oricând: „Când de la Nistru, până la Tisa, tot românul se va hotărâ împotriva păcatelor, când din Maramureş, până la Dunăre şi Marea Neagră, tot românul se va aprinde de dorul şi de dorinţa să trăiască o viaţă după Evanghelia lui Hristos, când ţara aceasta se va umple de fronturi şi de ostaşi hotărâţi de luptă împotriva păcatelor, când vom cuceri a doua oară această ţară pentru Evanghelia lui Hristos, atunci – şi numai atunci – am asigurat pe veci viitorul acestei ţări şi al acestui neam” (Pr. Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului?).

Între anii 1948-1989, „Oastea Domnului” a fost considerată ilegală în România! Dar, după cum „existența unui popor nu se discută, ci se afirmă” (Ion Rațiu) tot astfel nici aceasta Mișcare nu s-a stins! După schimbările politice din 1989, Mişcarea a fost recunoscută legal, fiinţând ca ONG şi având filiale în numeroase oraşe ale ţării noastre, printre care şi municipiul Gherla. De asemenea, în anul 1991 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și-a dat binecuvântarea ca „Oastea Domnului” să activeze în toate Eparhiile din propria jurisdicție.